Truck4Goods | Privaatsuspoliitika

Privaatsuspoliitika

Käesolevates tingimustes on ettevõtte Truck4Goods märkimiseks kasutatud lühendit „T4G“.

1. Töödeldavad andmed:

1.1. Personaalsed isikuandmed: nimi, e-mail, telefoni number, isikukood.

1.2. Tellija veose pealevõtu asukoht ja veose sihtpunkt.

1.3. Makserekvisiidid.

1.4. Tellija esitatud kaebused ja vaided.

2. Andmetöötluse eesmärk:

2.1. Me kogume ja töötleme isikuandmeid, et ühendada tellijaid veoteenuse osutajatega, aitamaks tellijatel kaupa sihtupunktide vahel transportida.

2.2. Ühtlasi töötleme kasutajate isikuandmeid, et tuvastada nende isikusamasus tellimuse osutamiseks õigele isikule ning hilisemate pretensioonide lahendamise huvides.

2.3. Tellija veose pealevõtu asukohta, veose sihtpunkti ja tellija kontaktandmeid näitame selleks, et veoteenuse osutajal oleks võimaldatud veose võimalikult efektiivne peale võtmine ja kohale toimetamine.

2.4. T4G kasutab tellija andmeid eesmärgiga edastada tellijale teateid uuenduste kohta T4G keskkonnas.

2.5. Tellija nime, telefoni numbrit ja e-posti aadressi kasutatakse suhtlemiseks tellijaga.

2.6. Saame makseandmeid, et töötleda Tellijate tasu veoteenuste eest veoteenuse osutajate nimel.

2.7. Klienditoe andmeid kogutakse igal üksikjuhul eraldi ja salvestatakse vaidluste ja teenuste kvaliteedi probleemide lahendamiseks.

2.8. Meie keskkonda kasutama asudes oled käesolevate põhimõtete ja tingimustega tutvunud ning nendega nõustunud. Jätame endale õiguse vajadusel privaatsuspoliitika üldtingimusi muuta, teavitades sellest kõiki kasutajaid, kuid anname oma parima, et hoida meie privaatsuspoliitika ajakohase ja kasutajale kättesaadavana meie veebi- ja mobiilirakenduses.

3. Õiguslik alus

3.1. Isikuandmeid töödeldakse, et pakkuda tellijatega sõlmitud teenust. Me kogume ja töötleme isikuandmeid, mida tellijad esitavad T4G rakenduse paigaldamise ja kasutamise käigus. T4G teenuste kasutamise eeltingimuseks on tellijad, kes nõustuvad identifitseerimise eesmärgil andmete töötlemisega.

3.2. Isikuandmeid võib töödelda petturlike maksete uurimise ja avastamise õigustatud huvi alusel.

4. Andmete vastuvõtja

4.1. Tellija andmeid kuvatakse ainult veoteenuse osutajale, kes on tellimuse vastuvõtmise läbi T4G rakenduse kinnitanud. Veoteenuse osutaja näeb tellija nime, kontaktandmeid, veose andmeid ja sõidu marsruudi andmeid.

4.2. Pärast veoteenuse osutamist jäävad 24 tunni jooksul nähtavaks tellija nimi ja telefoninumber. See on vajalik, et veoteenuse osutajad saaksid lahendada kõik teenuse osutamisega seotud probleemid, näiteks võtta ühendust tellijaga, kui sõidukis on midagi maha jäänud.

5. Turvalisus ja ligipääs

5.1. Teenuste osutamise käigus kogutud isikuandmed edastatakse ja salvestatakse Zone Media OÜ andmekeskustes andmekeskustes, mis asuvad Euroopa Liidu liikmesriigi territooriumil. Ainult T4G volitatud töötajatel on juurdepääs isikuandmetele ja nad võivad andmetele juurde pääseda ainult teenuste kasutamisega seotud küsimuste lahendamiseks (sh transporditeenustega seotud vaidlused).

5.2. T4G kontserni ettevõtted ja partnerid saavad isiklikele andmetele juurde pääseda ulatuses, mis on vajalik klienditoe pakkumiseks.

5.3. T4G on isikuandmete vastutav töötleja. T4G edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-le.

5.4. Uurimuslikel ja teaduslikel eesmärkidel kasutatakse andmeid identifitseerimata kujul (anonüümseks)

6. Juurdepääs, parandamine, säilitamine, kustutamine ja andmete teisaldatavus

6.1. Isikuandmeid on võimalik vaadata ja muuta T4G rakenduses.

6.2. Teie isikuandmed salvestatakse nii kaua, kui teil on aktiivne tellijakonto. Kui teie konto on suletud, kustutatakse andmebaasidest isikuandmed (vastavalt käesolevas jaotises sätestatud eeskirjadele), välja arvatud juhul, kui neid andmeid on vaja raamatupidamise, vaidluste lahendamise või pettuste ennetamise eesmärgil säilitada.

6.3. Tellijatele osutatavate veoteenuste finantsandmed säilitatakse 3 aastat pärast viimast täidetud tellimust.

6.4. Raamatupidamise eesmärgil nõutavad andmed säilitatakse 7 aastat (pärast viimast tellimuse täitmist veoteenuse osutaja poolt).

6.5. Haldus- või kuritegude, pettuse või valeandmete kahtluse korral säilitatakse andmeid kümme aastat.

6.6. Vaidluste korral säilitatakse andmed kuni nõude rahuldamiseni või selliste nõuete kehtivusaja lõppemiseni.

6.7. Kasutaja kustutamine T4G keskonnast ei kustuta keskonnast säilitamist vajavaid andmeid ära.

6.8. Tellija isikuandmete kustutamise taotlus on võimalik ainult siis, kui me teie konto kustutame.

6.9. Me vastame e-posti teel saadetud isikuandmete kustutamise ja edastamise taotlusele ühe kuu jooksul ning täpsustame andmete kustutamise ja edastamise aja.

6.10. Vastame iga kuu jooksul e-posti teel esitatud isikuandmete edastamise taotlusele ja täpsustame, millal andmete edastamine toimub. Kui oleme asjaomase kliendi isikusamasuse tuvastanud, anname teile teile isikuandmeid, mis sisaldavad: kontaktandmeid, viimase 3 aasta veoteenuse osutamise tellimuste ajalugu.

6.11. Tellijal on võimalik muuta enda poolt keskkonda sisestatud andmeid keskkonna veebi- või mobillirakenduses seadete alt.

7. Turundus

7.1. Me kasutame teie e-posti aadressi ja / või telefoninumbrit ainult otseturunduse sõnumite saatmiseks, kui olete andnud meile loa seda teha veebisaidi T4G keskkonna kaudu. Me võime isikupärastada otseturunduse sõnumeid, kasutades teavet, mida kasutate T4G teenuseid kasutades (kasutamise sagedus, tellimuste täitmine, maksed).

7.2. Kui te ei soovi enam reklaame saada, andke selles märku T4G klienditoele.

8. Vaidluste lahendamine

8.1. Isikuandmete töötlemisega seotud vaidlused lahendatakse T4G klienditoega.

8.2. Järelevalveasutus on Eesti Andmekaitse Inspektsioon www.aki.ee, millega saab ühendust võtta e-posti aadressil info@aki.ee.